4th Tenchi Muyo! Ryo Ohki OVA’s Trailer

It all happened, this friday!

Tenchi Muyo! Ryo Ohki Dai-4-Ki official website added the foruth OAV in the Tenchi Muyo! Ryo Ohki OVA series!

New trailer is also out!

The starting theme and ending song are both by Serena Kozuki.

Below is the main cast!

Masami Kikuchi as Tenchi Masaki

tenchi

Ai Orikasa as Ryokoryoko

Haruhi Nanao as Aeka Masaki Jurai

aeka

Chisa Yokoyama as Sasami Masaki Jurai sasami

Michie Tomizawa as Mihoshi Kuramitsui mihoshi

Yūko Kobayashi as Washu Hakubi washu

Etsuko Kozakura as Ryo-Ohki ryo-ohki

Naomi Shindoh as Noike Kamiki Jurai noike